Most Popular

 • Trigunatmaka Traimurti Datta Aarti

  त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।
  त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ॥
  नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ।
  सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥१॥

 • Durga Devi Aarti

  दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
  अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी ।
  वारी वारी जन्म मरणांते वारी ।
  हारी पडलो आता संकट निवारी ॥

 • Gajanan Maharaj Aarti

  जय जय सत्चितस्वरूपा स्वामी गणराया ।
  अवतरलासी भूवर जड़ मूढ ताराया ।
  जयदेव जयदेव ॥धृ॥

 • Ghalin Lotangan

  घालीन लोटांगण, वंदीन चरण ।
  डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझें ।
  प्रेमें आलिंगिन, आनंदे पूजिन ।
  भावें ओवाळीन म्हणे नामा ॥१॥

 • Aarti Kunj Bihari Ki

  आरती कुंजबिहारी की,
  श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
  आरती कुंजबिहारी की,
  श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥

 • Shri Mahalaxmi Aarti

  जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी।
  वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥

 • Ram Aarti

  उत्कट साधुनि शिळा सेतू बांधोनी ।
  लिंगदेह-लंकापुरि विध्वंसूनी ॥
  कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।
  देह-अहंभाव रावण निवटोनी ॥१॥

 • Satrane Uddane Maruti Aarti

  सत्राणें उड्डाणें हुंकार वदनीं ।
  करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं ।
  गडबडिलें ब्रह्मांड धाकें त्रिभुवनीं ।
  सुरवर नर निशाचर त्यां झाल्या पळणी ॥१॥

 • Shankar Aarti (Marathi)

  लवथवती विक्राळा ब्रह्माण्डी माळा ।
  वीषे कण्ठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा ।
  लावण्य सुन्दर मस्तकी बाळा ।
  तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा ॥१॥

 • Shirdi Saibaba Dhoop Aarti

  आरती साईबाबा । सौख्यदातार जीवा।
  चरणरजातली । द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा ॥धृ॥

 • Shri Ramachandra Aarti

  श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणम् ।
  नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् ॥१॥

 • Sukhakarta Dukhaharta

  सुखकर्ता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नांची ।
  नुरवी; पुरवी प्रेम, कृपा जयाची ।
  सर्वांगी सुंदर, उटी शेंदुराची ।
  कंठी झळके माळ, मुक्ताफळांची ॥१॥

 • Vitthal Aarti

  युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।
  वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।
  पुण्डलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा ।
  चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥

 • Ganpati Mantra

  ॐ गं गणपतये नमः ।

 • Gayatri Mantra

  ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ।
  भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

 • Karpuragauram Karunavtaaram (Shivayajurmantra)

  कर्पूरगौरं करुणावतारम्
  संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ।
  सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
  भवं भवानीसहितं नमामि ॥

 • Kayena Vacha

  कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
  बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
  करोमि यद्यद् सकलं परस्मै
  नारायणायेति समर्पयामि ॥

 • Maha Mrityunjaya Mantra

  ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
  सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
  उर्वारुकमिव बन्धनान्
  मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

 • Mantra Pushpanja।i

  ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
  ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥१॥

 • Shantakaram Bhujagshayanam

  शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
  विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम् ।
  लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्
  वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

 • Vakratunda Mahakaya

  वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।
  निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

 • Vishnu Mukti Mantra

  ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

 • Bhimarupi Maharudra Maruti Stotra

  भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती ।
  वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥१॥

 • Hanuman Chalisa

  ॥दोहा॥
  श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि ।
  बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥

 • Khandoba Tali Bhandar

  आगडदुम नगारा, सोन्याची जेजुरी ।
  निळा घोडा, पाव में तोडा ।
  मस्तकी तुरा, बेंबी हिरा ।
  अंगावर शाल, सदाही लाल ।
  म्हाळसा सुंदरी, आरती करी ।

 • Mahalakshmi Ashtakam - Namastestu Mahamaye Sripithe Surapujite

  नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।
  शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

 • Pasayadan

  आता विश्चात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे
  तोषोनि मज द्यावे, पसायदान हे

 • Aisa Yei Ba Sai Digambara

  ऐसा येई बा । साई दिगंबरा ।
  अक्षयरूप अवतारा । सर्वही व्यापक तू ।
  श्रुतिसारा । अनुसया त्रिकुमारा ।
  बाबा येई बा ॥ध्रु॥

 • Saibaba Namaskarashtak - Ananta Tula

  अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे ।
  अनंता तुला ते कसे रे नमावे ॥
  अनंत मुखांचा शिणे शेष गाथा ।
  नमस्कार साष्टांग श्रीसाईनाथा ॥१॥

 • Shri Sainath Mahimna Stotra - Sada Satswarupam

  सदासत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं
  जगत्सम्भवस्धान संहार हेतुं ।
  स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं
  नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं ।। १ ।।

 • Shirdi Majhe Pandharpur

  शिर्डी माझे पंढरपुर ।
  साईबाबा रमावर ॥१॥

 • Shiv Chalisa

  ॥दोहा॥
  जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान।
  कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान॥