त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ॥
नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ।
सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥१॥

जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता ।
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥धृ॥

सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त ।
अभाग्यासी कैची कळेल हि मात ॥
पराही परतली तेथे कैचा हेत ।
जन्ममरणाचाही पुरलासे अंत ॥२॥

दत्त येऊनिया ऊभा ठाकला ।
भावे साष्टांगेसी प्रणिपात केला ॥
प्रसन्न होऊनि आशीर्वाद दिधला ।
जन्ममरणाचा फेरा चुकवीला ॥३॥

दत्त दत्त ऐसें लागले ध्यान ।
हरपले मन झाले उन्मन ॥
मी तू पणाची झाली बोलवण ।
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥४॥


Trigunatmaka Traimurti Datta Ha Jana
Triguni Avatara Trailokyarana
Neti Neti Shabda Na Ye Anumana
Suravara Munijana Yogi Samadhi Na Ye Dhyana

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta

Sabahya Abhyantari Tu Ek Datta
Abhagyasi Kaisi Na Kale Hi Maata
Parahi Paratali Tethe Kaicha Heta
Janmamaranacha Puralase Anta

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta

Datta Yeuniya Ubha Thakala
Sadbhave Sashtange Pranipata Kela
Prasanna Houni Ashirwada Didhala
Janmamaranacha Phera Chukavila

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta

Datta Datta Aise Lagale Dhyana
Harapale Mana Jhale Unmana
Mi Tu Panachi Jhali Bolavana
Eka Janardani Shri Datta Dhyana

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta